Informationer
Dato 29.02.2020
Start 10:00
Slut 14:00
Indkaldelse til forældrerådsmøde.
Der indkaldes, ifølge vores love til forældrerådsmøde således

Lørdag den 29. februar 2019
klokken 12-14 i Reden
Kirkevænget 7, Søndersø

Dagsorden i følge lovene:
 1. Valg af dirigent og referent.
 
 1. Beretning fra Formanden og lederne.
 
 1. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
            (Revideret årsregnskab vil kunne findes i Hytten 14 dage før mødet)
 
 1. Behandling af indkomne forslag.
            (Forslag skal være formanden i hænde senest den 14. februar 2020).

 
 1. Fastsættelse af medlemskontingent, samt opkrævnings perioder (1/12 – 1/4 – 1/2 - 1/1 års )
   
 2. Valg af forældrerepræsentanter og suppleanter til gruppestyrelsen.
På valg er:
Ulla Larsen (Kassere)
Henriette Findshøj

Der skal også vælges 2 suppleanter.
 
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant (Disse må ikke være medlem af gruppestyrelsen eller i nær familie med et af dets medlemmer).
   
 2. Gruppens planer for det kommende år.
   
 3. Eventuelt.
 

Vi Invitere alle familier til at deltage i vores årlige tradionelle polar løb fra kl. 10-12 se separat indbydelse.

Der vil blive serveret smørrebrød 12.00 + pølsehorn til børnene.

Der vil blive arrangeret aktiviteter for børnene, i mens mødet står på.

Tilmelding til deltagelse i møde, samt til deltagelse i polarløbet senest den 24. februar 2020
Mød op og få indflydelse på dit barns fritidsaktivitet.
 
Tilmelding
Type: