Informationer
Start 27.03.2020
Slut 29.03.2020
Kontaktperson Anders
anderslarsen412@hotmail.com

Ranger Challenge 2020 afholdes d. 27. - 29. marts i Ree Park Safari

Hvad er Ranger Challenge?

 

Ranger Challenge er et tværkorpsligt spejder- og FDF-løb arrangeret af Ree Park Safari i samarbejde med otte af Danmarks ungdomskorps.

Som navnet Ranger Challenge antyder, er det overordnede tema for løbet rangere i Afrika, og løbet tager udgangspunkt i rangernes arbejde for at beskytte udryddelsestruede dyr mod bl.a. krybskytter.

 

Rangerne i Afrika er savannens vogtere. Rangerne i Afrika benytter mange af de samme principper som spejdere og  FDFere gør brug af. De skal kunne færdes i naturen uden at sætte spor. De skal kende til planter og dyr og skal kunne følge både dyrenes og krybskytternes spor. De skal kunne lave mad over bål og udnytte naturens ressourcer, når de er væk fra campen i længere tid ad gangen.

Ree Park Safari har en camp i Kenya - Karen Blixen Camp - som, udover at indgå i parkens avlsprogram, arbejder sammen med de lokale rangere i deres store arbejde med at passe på naturen og på de dyr, der lever i området. At bruge rangernes arbejde som udgangspunkt for et spejder- og FDF-løb er derfor oplagt.

 

Arbejdet med at beskytte truede dyrearter fra udryddelse er en af Ree Park Safaris mærkesager, og  igennem løbets tema sættes der fokus på netop truede dyrearter. Løbet har nemlig til formål – udover at teste deltagernes spejderevner - at øge deres viden og bevidsthed omkring truede dyrearter.  Desuden vil alle entréindtægter fra Ranger Challenge blive doneret til de rangere, som Karen Blixen Camp arbejder sammen med, som støtte til deres vigtige opgave.