Informationer
Start 29.06.2020
Slut 05.07.2020
Sommerlejr 2020 

Ukent sted 

Muligvis uge 27 
afventer at få ferie godkendt 
mere info senere